Favorite Comments () Report
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1-13

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง จนได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย ทำให้ SCARD ช่วยกันปกป้องเมืองและหาความยุติธรรมในเมืองนี้